Вибросито С11010220 (S=1,0мx1,2м, эл. 220В, сила 0,5КН)